Datum kostrådgivare Göteborg

Kursdatum 2016 GÖTEBORG (Kostlicens)

Februari: 16/2 – 22/2 Examen: 22/2
April-Maj: 27/4 – 03/5 Examen: 03/5
September: 24/8 – 30/8 Examen: 30/8
Okt-Nov: 26/10 – 01/11 Examen: 01/11

Kursdatum 2017 GÖTEBORG (Kostlicens)

Februari: 16/2 – 22/2 Examen: 22/2
Juni: 8/6 – 11/6 Examen: 11/6

Okt-Nov: 26/10 – 01/11 Examen: 01/11

Kursplan GÖTEBORG (Kostlicens)

Måndag – Fredag Tid: 09.30 – 15.30 Not: Lördag – förberedelse för examen

Examen: Söndag

Plats GÖTEBORG

Life Gårda
Norra Kustbanegatan 19
416 64 Göteborg

Utbildningen äger rum på plats hos någon av våra Partners gym.

Reservation

DS Personal Training School reserverar sig för att om någon i lärarkåren bortfaller pga sjukdom eller någon annan extraordinär omständighet inträffar eller om antalet elever är mindre än 8 stycken att utbildningen ställs in och eleverna flyttas med automatik över till nästa kurstillfälle.

Anmäl dig här »