Datum kostrådgivare Göteborg


Kursdatum 2016 GÖTEBORG (Kostlicens)

Februari: 16/2 – 22/2 Examen: 22/2
April-Maj: 27/4 – 03/5 Examen: 03/5
September: 24/8 – 30/8 Examen: 30/8
Okt-Nov: 26/10 – 01/11 Examen: 01/11

Kursdatum 2017 GÖTEBORG (Kostlicens)

Februari: 16/2 – 22/2 Examen: 22/2
Juni: 8/6 – 11/6 Examen: 11/6

Okt-Nov: 26/10 – 01/11 Examen: 01/11

Kursplan GÖTEBORG (Kostlicens)

Måndag – Fredag Tid: 09.30 – 15.30 Not: Lördag – förberedelse för examen

Examen: Söndag

Plats GÖTEBORG

Life Gårda
Norra Kustbanegatan 19
416 64 Göteborg

Utbildningen äger rum på plats hos någon av våra Partners gym

– discuss advantages and disadvantages sildenafil side effects treatment. The primary care physicians who are the.

.

Reservation

DS Personal Training School reserverar sig för att om någon i lärarkåren bortfaller pga sjukdom eller någon annan extraordinär omständighet inträffar eller om antalet elever är mindre än 8 stycken att utbildningen ställs in och eleverna flyttas med automatik över till nästa kurstillfälle
.

Anmäl dig här »