Datum kostrådgivare Helsingborg

Kursdatum 2016 HELSINGBORG (Kostlicens)

Feb: 16 – 22/2 Examen 22/2 Kost
Aug – Sept: 24 – 30/8 Examen 30/8 Kost
Nov: 4 – 10/12 Examen 10/12 Kost

Kursdatum 2017 HELSINGBORG (Kostlicens)

Feb: 16 – 22/2 Examen 22/2 Kost
Aug – Sept: 24 – 30/8 Examen 30/8 Kost
Nov: 4 – 10/12 Examen 10/12 Kost

Plats 1

Studio Aktiverum
Södra Tvärgången 3

Kursplan Helsingborg (Kostlicens)

Måndag – Fredag Tid: 09.30 – 15.30 Not: Lördag – förberedelse för examen

Examen: Söndag

Plats 2

Studio Aktiverum
Södra Tvärgången 3

Plats Helsingborg

FILBORNA ARENA
Filbornavägen 101 A
256 61 Helsingborg

Reservation

DS Personal Training School reserverar sig för att om någon i lärarkåren bortfaller pga sjukdom eller någon annan extraordinär omständighet inträffar eller om antalet elever är mindre än 8 stycken att utbildningen ställs in och eleverna flyttas med automatik över till nästa kurstillfälle.

Anmäl dig här »