Datum kostrådgivare Örebro

Kursdatum 2016 ÖREBRO (Kostlicens)

Jan-Feb: 26/1 – 01/2 Examen: 01/2
Maj: 25/5 – 31/5 Examen: 31/5
Dec: 23/11 – 29/11 Examen: 29/11

Kursdatum 2017 ÖREBRO (Kostlicens)

Jan-Feb: 26/1 – 01/2 Examen: 01/2
Maj: 25/5 – 31/5 Examen: 31/5
Dec: 23/11 – 29/11 Examen: 29/11

Plats

ÖKK
Eyragatan 1

Kursplan

Måndag – Fredag Tid: 09.30 – 15.30 Not: Lördag – förberedelse för examen

Examen: Söndag

Reservation

DS Personal Training School reserverar sig för att om någon i lärarkåren bortfaller pga sjukdom eller någon annan extraordinär omständighet inträffar eller om antalet elever är mindre än 8 stycken att utbildningen ställs in och eleverna flyttas med automatik över till nästa kurstillfälle.

Anmäl dig här »