Datum kostrådgivare Umeå

Kursdatum 2016 UMEÅ (Kostlicens)

April : 20 – 26/4 Examen 26/5 kost
Okt : 19 – 25/10 Examen 25/10 kost

Kursdatum 2017 UMEÅ (Kostlicens)

April : 20 – 26/4 Examen 26/5 kost
Okt : 19 – 25/10 Examen 25/10 kost

Kursplan UMEÅ (Kostlicens)

Måndag – Fredag Tid: 09.30 – 15.30 Not: Lördag – förberedelse för examen

Examen: Söndag

Plats Umeå

Formtoppen
Norrlandsgatan 17

Reservation

DS Personal Training School reserverar sig för att om någon i lärarkåren bortfaller pga sjukdom eller någon annan extraordinär omständighet inträffar eller om antalet elever är mindre än 8 stycken att utbildningen ställs in och eleverna flyttas med automatik över till nästa kurstillfälle.

Anmäl dig här »