Datum kostrådgivare Uppsala

Kursdatum 2016 UPPSALA (Kostlicens)

April 13 – 19/4 Examen: 19/4
Aug-Sept 24/8 – 6/9 Examen: 6/9

Kursdatum 2017 UPPSALA (Kostlicens)

April 13 – 19/4 Examen: 19/4
Aug-Sept 24/8 – 6/9 Examen: 6/9

Måndag – Lördag Tid: 09.30 – 15.30 Not: Lördag – självstudier, ingen klass

Examen: Söndag

Plats Uppsala

Antonis Gym
Börjegatan 66
752 19 Uppsala

Reservation

DS Personal Training School reserverar sig för att om någon i lärarkåren bortfaller pga sjukdom eller någon annan extraordinär omständighet inträffar eller om antalet elever är mindre än 8 stycken att utbildningen ställs in och eleverna flyttas med automatik över till nästa kurstillfälle.

Anmäl dig här »