Datum PT-utbildning Örebro

Plats

???

Kursdatum 2016 Örebro (PT-licens + Kostlicens)

Sept: 5/9 – 25/9

Kursdatum 2017 Örebro (PT-licens + Kostlicens)

Sept: 4/9 – 24/9

Kursplan

PT-licens
Vecka 1: Måndag – Lördag Tid: 09.30 – 15.30 Not: Söndag – självstudier, ingen klass
Vecka 2: Måndag – Fredag Tid: 09.30 – 15.30 Not: Lördag – förberedelse för examen

Examen: Söndag v.2

Kostlicens
Vecka 3: Måndag – Fredag Tid: 09.00 – 16.00 Not: Lördag – förberedelse för examen

Examen Kostlicens: Söndag v.3

Reservation

DS Personal Training School reserverar sig för att om någon i lärarkåren bortfaller pga sjukdom eller någon annan extraordinär omständighet inträffar eller om antalet elever är mindre än 8 stycken att utbildningen ställs in och eleverna flyttas med automatik över till nästa kurstillfälle. Vid fall där antal elever är mindre än 10 stycken så kan kursen förkortas med några dagar då med mindre antal studenter blir genomgång av alla studieämnen och praktiska övningar betydligt snabbare. Ingenting utelämnas och all info och praktisk genomgång ingår fortfarande.

Kontakt :

Isak Janineh
0736938205

Anmäl dig här »