Camilla T

Intensiva men roliga veckor
Kompetenta och inspirerande lärare. Jag hade förberett mig och pluggat
mycket innan vilket jag tycker är en förutsättning för att kunna tillgodose sig
utbildningen.