Dennis

Det har varit fem intressanta dagar, mycket information att ta in. Men det
har varit väldigt lärorikt och kul. Gruppen som helhet blev tajtare och tajtare
för varje dag som gick. Väldigt inspirerande att få ha David som coach
med tanke på hans träningsbakgrund och vad han åstadkommit som PT.