Edvind V

Supernöjd!
Min upplevelse med DS är att utbildningen, materialet, lärarna och
helheten är outstanding. Det jag känner var extra bra är hur pedagogiska,
flexibla och hjälpsamma dem är. Dem finns där verkligen för dig om du vill
lära dig och nå dina mål. Det jag känner att dem hade kunnat göra bättre
är att strukturera upp utbildningen mellan varandra mer så att man får ett
jämnare flöde i utbildningen. Jag tillägger även att kunskaps nivån är hög.
Så overall får dem 4 av 5 stjärnor av mig