Filip Axelsson

Väldigt duktiga lärare genom gela kursen. Började hela utbildningen med
positiv attityd. Jag uppskattade verkligen denna utbildningen. Jag har fått
mycket lärorik kunskap.