Helena Forsén

Jag gick den här PT-utbildningen för att bredda mina kunskaper ytterligare
och både kunna jobba som sjukgymnast och personlig tränare. Jag tycker att
jag fått med mig många nya spännande infallsvinklar och sätt att så på olika
saker. Kompetenta föreläsare, varit intressanta dagar…
Sammantaget en rolig och lärorik utbildning.