Jamie A

Duktiga lärare och man hinner lära sig väldigt mycket på de två veckorna.
Haft superskoj alla dagar och man kom väldigt nära resten av klassen.