Lisa Hellberg

DS är en bra skola eftersom man får lära sig extrem mycket på väldigt kort
tid. Det är också kul att utmana sig själv både fysiskt och psykiskt. Lärarna
var bra, men grym mycket kunskap.