Malin

Intensiv utbildning som ger tydliga instruktioner på hur och vad man tränar.
Lärarna hade bra svar på alla våra frågor även om det kunde gå utanför
ämnet. Inget svårt att starta diskussioner vilket jag tycker är bra.