Max

Bra och snabb kurs där innehållet var tydligt och fokus låg på att alla skulle
klara provet, bra för vissa men drog ner andra. Kanonhjälp med material då
jag var sen med anmälan, personalen gjorde ett utmärkt jobb.
Rekommenderar kursen varmt!