Sofia

DS PT!
Hade en väldigt positiv upplevelse under min tid med ds! Vi var en liten
grupp och det hjälpte oerhört mycket då det blev väldigt lätt att lära sig,
lärarna var alla väldigt kunniga! Kursmaterialet kunde ha varit bättre men
i och med att vi hade bra lärare gjorde det inte så mycket! Överlag en väldigt
bra utbildning där jag lärde mig otroligt mycket! Känner även att jag kan
vända mig till er vid frågor eller problem efter utbildningens slut!