Praktik

200 timmars praktik som genomförs under 1 år

För att våra elever ska uppnå den standard, kvalitetsnivå och resultat som DS Sport Specific Coach utbildningen kräver måste du i samband med din certifiering genomföra 200 timmars praktik ute i näringslivet. Under praktiktiden för du journal över samtliga utförda och genomförda behandlingar samt anger Kundens namn, telefonnummer och lämnar till huvudläraren.

DS SSPC kommer därefter att ta kontakt med några av dessa kunder som Du tränat och mot bakgrund av det göra en utvärdering om hur Kunden uppfattade din träningsmetodik och ditt bemötande.

Din praktiktid genomför du hos:

*DS Sport Academy
*ÖIS Fotbollsklubb
*1664 Sports Friidrott AB
Ullevi Tennis klubb